Industriële reiniging / gebouwen, fabrieken

Our specialty: luxury cleaning

Clean Power is gespecialiseerd in industriële reiniging van fabrieken, productie-eenheden, voedingsmiddeleninstallaties en farmaceutische laboratoria waar de eisen op het vlak van hygiëne (aseptie) en netheid vastliggen in normen en protocollen.

Het reinigen van industriële omgevingen vereist een substantiële technische knowhow. Op deze sites is preventie even belangrijk als regelmatige reiniging. Clean Power werkt er conform de meest dwingende normen en methodieken opgelegd door de HACCP-wetgeving. Onze schoonmaakteams worden regelmatig bijgeschoold over de sterk evoluerende trends: nieuwe technieken, nieuwe schoonmaak- en desinfecteermethodes van machines, nieuwe producten, innovatief ergonomisch materiaal, biologische schoonmaakproducten …

Clean Power maakt saneringsplannen en lastenboeken op met aandacht voor de specifieke eigenheden van de site, zoals de indeling van de ruimten, het soort vloerbekleding, de beperkte toegankelijkheid tot bepaalde zones, het risiconiveau, de veiligheidsmaatregelen, de planning van de dagelijkse of periodieke reiniging, de jaarlijkse sluitingsperioden van de eenheid …

Clean Power voorziet steeds de juiste man of vrouw op de juiste plaats: medewerkers die een specifieke opleiding industriële reiniging hebben genoten en hun prestatieschema aanpassen aan de productiecycli van de bedrijven. Uiterst nauwgezette en regelmatige controles moeten de continuïteit van de schoonmaakkwaliteit garanderen. CLEAN POWER staat in voor het onderhoud van zijn eigen reinigingstoestellen aanwezig op de site.

Maak nu ook kennis met onze exclusieve luxeschoonmaakservice.

OVERZICHT VAN ONZE INDUSTRIELE REINIGINGSDIENSTEN :

  • Reiniging, desinfectie en verwijdering van stof en vet
  • Reiniging van wagens
  • Reiniging van laboratoria, cleanrooms, grootkeukens
  • Productiezones voor voedingsmiddelen (hygiëne en voedselveiligheid)
  • Productieketens
  • Vloeren, muren, plafonds, koelruimten, stocks
  • Machines en installaties

VOORBEELDEN VAN WERVEN WAAR WIJ ACTIEF ZIJN :

  • Fabrieken
  • Farmaceutische en chemische industrie
  • Cleanrooms, productie-eenheden, gevoelige productiezones