Onze toewijding aan ISO 14001

Maatschappelijk beleid

 

Ons bedrijf

CLEAN POWER is een professioneel schoonmaakbedrijf dat sinds 1995 in België actief is; daarnaast heeft het ook vestigingen in het Groothertogdom Luxemburg en Parijs.

Bewust van haar primordiale rol op maatschappelijk – en milieuvlak engageerde CLEAN POWER zich met een certificatie ISO 14001 voor de klanten die ernaar vragen en zijn administratieve diensten.

 

Onze visie

CLEAN POWER garandeert zijn klanten:

 • een voortdurende verbetering van de milieuprestaties,
 • milieubescherming, strijd tegen de klimaatverandering en voorkomen van vervuiling,
 • naleven van de gelijkvormigheidsverplichtingen

 

Ons engagement

Vanuit de optiek van maatschappelijke verantwoordelijkheid integreert CLEAN POWER de richtlijnen van de ISO-norm 26000 dagelijks in zijn sociaal management.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, volgt CLEAN POWER het volgende beleid:

 1. LEEFOMGEVING

  Onze onderhoudsproducten beter beheren en gebruiken; de impact verminderen van de mobiliteit die onze activiteiten met zich meebrengen; de plaatselijke sorteervoorschriften van onze klanten respecteren; ons gebruik van milieuvriendelijke onderhoudsproducten promoten bij de klanten; een duurzaam en verantwoord aankoopbeleid voeren.

 2. VEILIGHEID EN GEZONDHEID

  Goede praktijken en instructies invoeren voor het gebruik van de producten en reinigingstechnieken; keuze van ergonomische instrumenten.

 3. DUURZAME CONSUMPTIE:

  De voorkeur geven aan milieuvriendelijke en/of biologische producten, zowel voor de dienstverlening aan de klant als intern.

 4. KWALITEITSVOLLE SERVICE

  Een kwaliteitsservice aanbieden en luisteren naar de behoeften en verwachtingen van klanten, personeel en betrokkenen.

 5. WERKOMSTANDIGHEDEN

  Gunstige werkomstandigheden creëren, onder meer met stabiel werk, een gelijkwaardige behandeling, non-discriminatie en het ontwikkelen van menselijk kapitaal.

 

Deze aanpak is bedoeld vrijwillig en verenigende. Gemaakt met behulp van het personeel.
Clean Power voert op deze manier de voordelen van hogere kwaliteit door te investeren in menselijk kapitaal en technologie.
Clean Power stelt haar klanten voldoen aan de gezondheid, sociale en milieu-uitdagingen door het aanbieden van de prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid voor een eerlijke prijs.

Januari 2019,
Olivier Priem
Administrateur