CLEAN POWER heeft in zijn 20-jarige bestaan een plaats veroverd in de top 10 van professionele schoonmaakbedrijven in België.

 

Kwaliteit en consistentie primeren op alle niveaus van het managementbeleid:

  • Grondige analyse van het verwachtingspatroon van de klant afgestemd op de specifieke vereisten van de site en van het beschikbare budget, in lijn met de gangbare salarisschalen en arbeidsvoorwaarden
  • Advies over efficiëntere reinigingsmethodes en/of een betere arbeidsorganisatie
  • Een duidelijk en gedetailleerd lastenboek, op maat van de klant
  • Persoonlijke opvolging bij de klant en duidelijke communicatie
  • Regelmatige motivatietraining van onze schoonmaakmedewerkers
  • Strikte naleving van de geldende normen en reglementering op het vlak van hygiëne, milieu en veiligheid

 

Een degelijk sociaal beleid

CLEAN POWER gaat ervan uit dat de duurzaamheid en efficiëntie van een bedrijf mede wordt bepaald door de mate waarin de werknemers voldoening en waardering ondervinden in hun taken en zich op economisch, intellectueel en sociaal vlak kunnen ontplooien.

Bij CLEAN POWER staat de mens centraal in het schoonmaakproces. We streven naar dynamische prestatiegerichte arbeidsverhoudingen en bouwen een innovatief sociaal beleid uit waarin enthousiasme, stabiliteit, doorzettingsvermogen en teamspirit de boventoon voeren. Een bedrijfscultuur waar tevreden medewerkers functioneren binnen een gunstig werkklimaat zorgt ervoor dat het rendement en de kwaliteit van de dienstverlening de middelmaat ruimschoots overstijgt. Ons HR-beleid ziet toe op een perfecte afstemming van de vaardigheden van ons personeel en de eisen van onze klanten. De juiste man of vrouw op de juiste plaats, daar doen we het voor!

CLEAN POWER is een onderneming die het verschil maakt, met een geheel nieuw en gedurfd peoplemanagement.

CLEAN POWER maakt het verschil met een voluntaristisch en innovatief personeelsbeleid

Iedere schoonmaakmedewerker is geschoold in schoonmaaktechnieken, kent de prioriteiten van de klant en de taken die in het lastenboek zijn omschreven, en doorloopt een opleiding en leertraject op maat van de precieze behoeften van de klant.
CLEAN POWER geeft daarvoor opleidingen op de werkvloer over de aangewezen schoonmaakmethodes, -producten en -materialen in specifieke omstandigheden en over de na te leven veiligheidsnormen. Tot op heden heeft België immers geen schoonmaakschool of -opleiding.

CLEAN POWER zet zich als werkgever in voor de sociaal-professionele integratie van zijn werknemers. Onze sector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit, en ons bedrijf oogst bij collega’s en klanten erkenning voor de aandacht die het besteedt aan waarden als respect voor de eigenheid van klanten en werknemers. CLEAN POWER biedt de mannen en vrouwen die het bedrijf vertegenwoordigen bij de klant de mogelijkheid om hun culturele identiteit te uiten met wederzijds respect voor ieders gebruiken.

Wij hechten veel belang aan de motivatie van onze medewerkers en bieden hen met een verloning volgens de wettelijke barema’s de kans op zelfontplooiing en financiële onafhankelijkheid. Al onze medewerkers hebben een eigen plek binnen hun team en binnen het bedrijf en weten zich aanvaard en gerespecteerd zoals ze zijn.
Wij hanteren een reeks onwankelbare waarden, die we hen bijbrengen en die we bij elke gelegenheid benadrukken.

Oog voor kwaliteit met respect voor mensen

“De twee belangrijkste activa van een bedrijf staan niet op de balans: de reputatie en de medewerkers.” Henry FORD.
CLEAN POWER is een bedrijf op mensenmaat met een efficiënte en flexibele structuur. Wij organiseren regelmatig kwaliteitscontroles om de motivatie en alertheid van de schoonmaakmedewerkers te stimuleren en de bedrijfscultuur te verankeren. Die aanpak garandeert onze klanten een permanente kwaliteitsborging en biedt hen de gelegenheid om feedback te geven.

Voor een vlotte communicatie stelt CLEAN POWER een Area Manager aan, die fungeert als aanspreekpunt en toeziet op het goede verloop van de dienstverlening.
Dat bijna 1000 klanten, zowel overheidsdiensten als privébedrijven, ons hun vertrouwen blijven schenken, getuigt van verantwoordelijk en nauwgezet management.
CLEAN POWER evalueert tijdens het contract regelmatig de kwaliteit van al zijn diensten (schoonmaak, facilities, administratie en andere) aan de hand van interne controleformulieren.

De tevredenheid van onze klanten wordt beoordeeld op basis van duidelijk omschreven criteria (standaarden voor netheid en hygiëne), rekening houdend met de vereisten en prioriteiten van de klant, de bezetting van de lokalen, de vastgestelde problemen en het vooropgestelde budget.
Onze specialisten bestuderen die gezamenlijke evaluaties en stellen duidelijke maatregelen voor (op het vlak van techniek, voorwaarden en personeel). Wij verankeren de behaalde resultaten en stellen een tijdschema op voor de nog te verwezenlijken doelen om onze contractuele verbintenissen volledig na te komen.
De Area Managers, de HR-dienst en de boekhouding worden aangestuurd door de Directie Operations, onder de leiding van de Algemene Directie.

Ons PERSONAL QUALITY PROCESS
Op basis van zijn jarenlange ervaring in de schoonmaak en facilitaire dienstverlening ontwikkelde CLEAN POWER een eigen CRM-programma om de relaties met zijn klanten te beheren, ons PERSONAL QUALITY PROCESS (PQP). Aan de hand van precieze en objectieve criteria evalueren wij de kwaliteit van onze diensten, waarna wij u duidelijk informeren over onze acties. Op die manier verbeteren wij de communicatie tussen de klant en CLEAN POWER.
Voor een vlekkeloze samenwerking tussen dienstverlener en klant registreren wij alle informatie met betrekking tot onze commerciële relatie in een database.
Onze database bevat nauwkeurige gegevens over de schoonmaakvereisten, facilitaire diensten of gebruiken van onze klanten ten behoeve van de administratieve diensten die uw dossier opvolgen wanneer de Area Manager afwezig of niet beschikbaar is.
Die snelle identificatie en communicatie versterkt de relatie tussen de klant en zijn dienstverlener.

Oog voor duurzaamheid

CLEAN POWER ijvert sinds jaren voor milieuvriendelijk gedrag bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en verwacht dat zijn medewerkers zich bewust en verantwoordelijk gedragen.
Als schoonmaakbedrijf dat zich bekommert om de gezondheid van zijn personeel en klanten, gaan we in ons milieubeleid nog verder.

 

CLEAN POWER doet in toenemende mate een beroep op producten van fabrikanten met wereldfaam. Dankzij doorgedreven onderzoek ontwikkelen zij vernieuwende milieuvriendelijke en gezonde producten. Onze leveranciers werken volgens strikte Europese duurzaamheidscharters en certificaten (ECOLABEL, ISO …).

 

CLEAN POWER gebruikt bij voorkeur producten met een geringe milieu-impact, met weinig of geen schadelijke en irriterende stoffen. Voor sommige toepassingen is het gebruik van dergelijke producten echter niet mogelijk.

Ons Facility Management

Omdat wij beseffen dat al onze klanten druk bezet zijn en het voordeliger en efficiënter is om voor allerhande taken een beroep te doen op een enkele dienstverlener, en omdat CLEAN POWER aan uw verwachtingen wil tegemoetkomen, hebben wij ons actieterrein uitgebreid naar andere domeinen.

Klanten bij de overheid en in de privésector

Bij elke offerte voor schoonmaakdiensten bezorgen wij u een lijst met referenties, zodat u zelf bij onze vele klanten kunt polsen hoe tevreden zij zijn over onze knowhow.
Om de kosten te drukken zijn al onze activiteiten gevestigd op één locatie, in het Axis Parc in Louvain-la-Neuve. Dankzij die centrale ligging zijn wij snel ter plaatse in heel België en Luxemburg.
Wij hebben een vertegenwoordiger in heel Frankrijk.
Vanuit onze vestiging kunnen onze Trainers, Area Managers en Commerciële Medewerkers de klanten makkelijk bereiken en de kwaliteit van onze diensten doeltreffend controleren.
nen.